top of page

Vị trí Trợ lý Hành chính “Ảo” (Thực tập)

Hiện đang mở ứng dụng cho vị trí trợ lý Hành chính tại MediateGuru.

Hãy tham gia nhóm quốc tế của chúng tôi ngay hôm nay và chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng mang lại sự thay đổi.

Hãy ứng tuyển ngay hôm nay cho vị trí này bằng cách gửi CV của bạn theo địa chỉ admin@ Instantguru.com.
Các ứng viên lọt vào danh sách sẽ được lựa chọn thông qua phỏng vấn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem tài liệu dưới đây.

Trân trọng,
Team MediateGuru

“Virtual”_Administrative_Assistant_P
bottom of page