top of page

Về chúng tôi

Trong thời đại đang nổi lên những tranh chấp pháp lý do dân số đông, trong đó có những nhân khẩu học khác nhau, không phải tất cả mọi người đều có đủ khả năng chi trả chi phí cao để đến tòa án để đòi công lý hoặc chờ đợi nhiều năm để có được công lý với gánh nặng liên tục về tiền tệ và thời gian. . Ở đây chúng tôi đến để hỗ trợ bạn.


Chúng tôi có ý định thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp trong một cộng đồng và những người hòa giải, cung cấp mối liên kết giữa những người giống nhau với mục đích nâng cao nhận thức xã hội.

Ngoài ra, tất cả chúng tôi đều tổ chức các hội nghị, hội thảo trên web, các cuộc thi.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

MediateGuru-4.png
bottom of page